Regulier en holistische diergeneeskunde
Dierenarts Ruth Boerekamp
Praktijk voor o.a. acupunctuur, chiropractie en homeopathie
Paard en gezelschapsdieren

Paard

De holistische benadering van paarden bestaat uit acupunctuur, homeopathie, manuele technieken (chiropractie, osteopathie), manuele lymfedrainage (MLD), (chinese) kruiden, gemmotherapie, bloesem-remedies, voeding etc.

Bij een consult wordt een compleet klinisch/regulier onderzoek verricht.

Paarden worden op locatie behandeld.

Paarden zijn bij uitstek dieren waarbij de huisvesting, voeding en de verzorging optimaal dienen te zijn om fijn met ze te mogen "werken". Dat kan overigens alleen wanneer er onderling vertrouwen heerst met het paard, dat is en blijft de essentie.

Hoefverzorging (waar kan bare-foot), een goede kwaliteit hooi (ad-lib) en voldoende weidegang zijn noodzakelijk voor een paard om goed te kunnen blijven functioneren. Paarden zijn daarnaast kuddedieren, wat betekent dat sociale omgang met soortgenoten in een groep wenselijk is.

Een gezond en blij paard (mentaal en fysiek) op elk niveau, in elke tak van sport, van recreatieruiter tot topsport, is een doel dat nagestreefd wordt met en voor de paarden.

Het paard dient bovendien werkelijk zichzelf te kunnen zijn in al zijn facetten (en dus ook de ruiter), om alle kwaliteiten die hij/zij ter beschikking heeft ook volledig te kunnen laten zien en te benutten. Dat vraagt kennis van de ruiter, over zichzelf en het (individuele) paard. Een goede match tussen paard en ruiter is hierin van essentieel belang.

In de holistische benadering van het paard en zijn/haar ruiter neem ik bovengenoemde aspecten mee in het geheel, en stem hierbij af op de hulpvraag waarmee een eigenaar komt met een paard. Tools die ik gebruik zijn divers waarbij m.n. acupunctuur (certificatie IVAS internationaal), homeopathie en de osteopathie  de ingang zullen dragen indien dit ook past. Vanaf 2016 heb ik de 3-jarige opleiding osteopathie (ICREO) voor paarden gevolgd; vanaf 2020 equine osteopathy bij Vluggen Institute.

Het is hierbij van belang ook systemisch te blijven kijken voor het geheel. Ik heb in 2015-2016 hiervoor een professionele opleiding tot paarden-coach gevolgd (Kifungo). Een vervolgopleiding (extra jaar) systemisch werken met paarden was hierna een vervolg, waarin ik tevens een eigen gekozen praktijkopdracht heb uitgewerkt en diverse paardencoach centra heb bezocht.

Daar waar nodig zal ik gebruik maken van overleg met collega's (regulier/holistisch), of met mensen i.h.k. van verzorging, denk aan de hoefverzorger, paardentandarts, zadelpasser of dierenfysiotherapeut, en/of doorverwijzen voor nadere diagnostiek of behandeling naar gespecialiseerde centra wanneer er zaken zijn die opgehelderd dienen te worden.

Het mooiste is, wanneer een paard ten alle tijde zichzelf kan zijn in het wezen paard, zoals het bedoeld is te zijn en zijn/haar rol in de kudde kan vervullen.

Ik ben als erkend paarden dierenarts terug te vinden in het register van PE-Veterinair. Zie ook dierenarts.nl.