Regulier en holistische diergeneeskunde
Dierenarts Ruth Boerekamp
Praktijk voor o.a. acupunctuur, chiropractie en homeopathie
Paard en gezelschapsdieren

Ezel

Apart wil ik toch graag even hier de ezels benoemen. In hun huisvesting, voeding en verzorging verschillen ze ietwat van de paarden.

Qua uiterlijk lijken ezels op paarden, maar als we kijken naar het gedrag, zien we een wereld van verschil. Ezels zijn minder schrikachtig dan paarden, waardoor ze vaak als eigenwijs worden gezien. Daarnaast hebben ezels en paarden ook andere manieren om duidelijk te maken dat er iets aan de hand is.

Het verschil in gedrag met paarden

Paarden hebben een sterk ontwikkeld vluchtinstinct en zijn vaak schrikachtig. Ezels vertonen een stoïcijnser gedrag en schrikken minder snel. Ezels vertonen minder angstige reacties op onbekende situaties dan paarden. Dit gebrek aan uiterlijke tekenen van angst wordt soms verkeerd geïnterpreteerd als koppigheid. Ezels vertonen een ander klinisch beeld dan paarden. Een ezel met buikpijn gedraagt zich anders dan een paard met hetzelfde probleem.

Hechting aan de kudde

Ezels hebben een sterke band met hun kuddegenoten en vormen vaak vriendschappen voor het leven. Dit heeft gevolgen voor hoe u ezels houdt; het is daarom raadzaam om ezels altijd met een andere ezel te houden.

Belangrijk: geestelijke stimulering

Als de ezels gedurende de winter langere tijd niet de wei in kunnen, gaan ze zich zonder geestelijke stimulering waarschijnlijk vervelen.

Ezels en muildieren grazen niet alleen, maar knabbelen ook aan struiken (net als dat paarden dat lekker vinden en voor afwisseling zorgt). Ze vinden het fijn als ze bij hagen of takken kunnen komen en eten veilig gebladerte van bomen en struiken. Veilige takken en houtblokken zijn een goede verrijking voor ezels met beperkte graasmogelijkheden. Veilige struiken en bomen zijn onder meer:

Deze materialen voorkomen dat de ezels zich tegoed gaan doen aan de hekken en de stal, maar u zult de takken regelmatig moeten vervangen als alle bast eraf geknabbeld is. Door veilige struiken en bomen aan te planten waar u takken van kunt afsnoeien, creëert u niet alleen schaduw, maar voorziet u de ezels ook van voedselverrijking. U kunt gesnoeide takken aan de ezels aanbieden, of als deze niet voorhanden zijn, kunt u verzaagde houtblokken kopen (mits u weet of de boomsoorten geschikt zijn). De ezels zullen ook veel baat hebben bij een dagelijkse wandeling.

www.donkeysanctuary.nl